REGULAMIN SKLEPU

REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE NANOTECHNIQ.PL

STRONY TRANSAKCJI I PRZEDMIOT TRANSAKCJI

 1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.nanotechniq.pl, prowadzony przez Nanotechniq Sp. z o.o. z siedzibą w Szewcach przy ul. Długiej 102, NIP: 9151816394, REGON: 020489333, (dalej również jako „Sprzedający”), prowadzi sprzedaż detaliczną towarów, w szczególności z branży motoryzacyjnej: kosmetyki samochodowe za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Do skutecznego złożenia zamówienia w sklepie internetowym www.nanotechniq.pl niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 800×600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera), a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
 3. Cena wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego www.nanotechniq.pl towarów jest ceną brutto (zawiera podatek VAT) i jest wyrażona w złotych polskich.
 4. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu www.nanotechniq.pl , jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy sprzedaży – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
 5. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronie sklepu internetowego www.nanotechniq.pl, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 7. Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego www.nanotechniq.pl są fabrycznie nowe, objęte gwarancją.
 8. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronie sklepu internetowego www.nanotechniq.pl pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i, w przypadku dokonania zapłaty przez Kupującego, zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 9. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towarów, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tymi formami sprzedaży.

TRANSAKCJA

 1. Zamówienia w sklepie internetowym www.nanotechniq.pl można dokonywać:
  – poprzez strony internetowe sklepu www.nanotechniq.pl – wypełniając formularz na stronie sklepu,
  – telefonicznie – dzwoniąc pod numer tel. kom. 514 599 660 od poniedziałku do piątku w godzinach 8-17
  – mailowo – wysyłając zamówienie na adres biuro@nanotechniq.pl
 2. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania (adresu do wysyłki), adresu email oraz telefonu kontaktowego.
 3.  

  Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą telefoniczną lub elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa sprzedaży uważana jest za zawartą.

 4. Sprzedający oświadcza, że wysyła towar wolny od wszelkich wad.
 5. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r. nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny. W przypadku skorzystania z takiego prawa Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego, składając stosowne oświadczenie, które może zostać wysłane pocztą na adres: Nanotechniq, Długa 102, 55-114 Szewce, może to także zrobić drogą mailową na adres biuro@nanotechniq.pl, bądź poprzez wypełnienie formularza odstąpienia od umowy. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część), nie może nosić śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zarząd rzeczą. Do zwracanego towaru należy dołączyć kopię lub oryginał dokumentu sprzedaży oraz kartkę z informacją dotyczącą danych adresowych i kontaktowych jak również numer konta bankowego na który zostanie zlecony zwrot wpłaty. Koszt zwrotu towaru ponosi Sprzedający – kwota zwrotu za paczkę jest równa najtańszej opcji przesyłki dostępnej w ofercie. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Nanotechniq zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Kupującego odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa. Po otrzymaniu i przyjęciu towaru Nanotechniq zwróci Kupującemu jego świadczenie w stanie niezmienionym oraz wystawi Kupującemu fakturę korygującą, którą odeśle na adres Kupującego.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy należność zostanie przekazana na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.

PŁATNOŚĆ

 1. W sklepie www.nanotechniq.pl istnieje możliwość płatności w następujący sposób:
  – Przelew na konto bankowe Sprzedającego – korzystając z tej formy płatności Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zawarciu umowy.;
  – Płatność za pobraniem – procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zawarciu umowy;
  – Płatność w systemie ratalnym;
  – Płatność gotówką lub kartą – dotyczy tylko zamówień dostarczanych do zamawiającego na terenie Wrocławia i okolic

– Płatność on-line za pośrednictwem serwisu PayPo lub Przelewy24

2.Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedającego (w przypadku płatności przelewem na konto Sprzedającego) lub poinformowanie Sprzedającego przez ING Bank Śląski S.A., lub pozytywny wynik autoryzacji (w przypadku płatności kartą kredytową i przelewem on-line za pośrednictwem serwisu PayPo lub Przelewy24).

3. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikową ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu oraz koszty innych usług, które nabędzie Kupujący wraz z towarem.

DOSTAWA

 1. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronie internetowej sklepu www.nanotechniq.pl. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie 24-48 godzin od otrzymanej wpłaty na konto lub pozytywnej autoryzacji transakcji. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez Operatora sklepu internetowego Nanotechniq.pl. Maksymalny czas potwierdzenia dostawy wynosi 24 godziny następujących po sobie dni roboczych.
 3. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z wybraną przez Sprzedającego firmą kurierską. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego. Dostawa realizowana jest również za pośrednictwem kuriera GLS.
 4. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie informacji elektronicznej na konto email podane w zamówieniu. Kupujący ma możliwość śledzenia stanu swojego zamówienia poprzez stronę internetową firmy kurierskiej.
 5. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący.  Za przesyłki nadawane za pobraniem, kupujący zobowiązany jest zapłacić zgodnie z wyświetlonym w koszyku zamówień podsumowaniem.
 6. Kupujący ma obowiązek ocenienia stanu towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany towar, należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden towar, należy zwrócić je wszystkie. Koszt transportu ponosi Sprzedający. Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie Nanotechniq zostanie wymieniony na nowy, a nowa przesyłka zostanie wysłana na koszt Sprzedającego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w rozdziale 6 „Reklamacje i zwroty”.
 7. Koszt dostawy towaru jest widoczny podczas składania zamówienia. W przypadku wysyłki kurierskiej Kupujący ponosi jedną, jednostkową opłatę niezależnie od ilości i łącznej masy zakupionego towaru w jednym zamówieniu. Koszt dostawy jest wiążący w momencie składania zamówienia.
 8. W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Kupującego.

REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne lub jest niezgodny z umową, Kupujący może:
  – skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych przez Gwaranta lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego (dotyczy towarów objętych gwarancją),
  – złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową (podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego),
  – złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady (podstawa prawna – Kodeks cywilny).2.      W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien dołączyć do reklamowanego towaru następujące informacje:
  – dane adresowe i kontaktowe wraz z nr tel. i adresem e-mail
  – opis wady produktu, przyczyny reklamacji
  Wraz z reklamowanym towarem należy przesłać Sprzedającemu komplet dołączonych do towaru akcesoriów oraz wypełnioną kartę gwarancyjną.
  3.  Na czas transportu reklamowanych towarów Kupujący zobowiązany jest do solidnego zabezpieczenia odesłanego produktu. Nanotechniq nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

   

  4. Reklamacje związane z usługą on-line (np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy lub nieprawidłowe towary znajdujące się w koszyku) można składać podczas telefonicznego potwierdzenia zamówienia przez konsultanta, drogą mailową, bądź poprzez formularz odstąpienia od umowy (do pobrania).

  5. Kupujący odbierając przesyłkę jest zobowiązany pokwitować jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo, że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.

  6.Nanotecjniq odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.). Kupujący traci uprawnienia określone w art. 8 ww. ustawy, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sprzedającego o tym fakcie.

  7. Osobą odpowiedzialną za zarządzanie procesem reklamacji w imieniu Nanotechniq jest właściciel firmy.

  8. Firma Nanotechniq sp. z o.o. zobowiązana jest rozpatrzyć reklamacje do 14 dni roboczych, liczone od dnia w którym Kupujący dostarczył zakupiony towar.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROZSZCZEŃ

Konsument ma do dyspozycji m.in. następujące pozasądowe sposoby rozwiązywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

1. Może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z umowy sprzedaży.
2. Może poprosić wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu z usługodawcą,
3. Może skorzystać z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, której statutowym zadaniem jest ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich) w sprawie rozwiązania sporu z usługodawcą.
4. W sprawach dotyczących produktów ratalnych może zwrócić się do rzecznika finansowego, przy czym dodatkowe informacje na temat pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami znajdują się w odpowiednich wzorcach umownych, np. w regulaminie banku lub warunkach ubezpieczenia.

Szczegółowe informacje na temat możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozwiązywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasad dostępu do tych procedur są dostępne w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się ochroną konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: www.uokik.gov.pl i www.rf.gov.pl.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) usługodawca jako przedsiębiorca mający siedzibę w Unii, który zawiera internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług, podaje link do platformy ODR (Online Dispute Resolution), która umożliwia pozasądowe rozstrzyganie sporów: ec.europa.eu/consumers/odr.

Adres e-mail usługodawcy: biuro@nanotechniq.pl